+
Menu


PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ    

1. Obecná ustanovení

Provozovatel tímto vydává podmínky používání a právní omezení používání internetové prezentace (dále jen podmínky) na adrese www.diatechnika.cz. Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen uživatelé). Provozovatelem internetových stránek www.diatechnika.cz je STANA spol. s r.o., Hlučínská 1102/69, Ostrava – Přívoz,  (dále jen provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto webovým stránkám.

2. Používání internetových stránek

Užívat stránky www.diatechnika.cz jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem. Přístup a používání stránek www.diatechnika.cz je bezplatné s výjimkou nákladů na komunikaci na dálku. Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek www.diatechnika.cz je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.

3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.diatechnika.cz. Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na stránkách www.diatechnika.cz z jiných zdrojů, které jsou uvedeny. Stránky mohou rovněž obsahovat odkazy na jiné internetové stránky  a případně i odkazy na sociální sítě. Pokud kliknete na odkaz třetích stran, mějte prosím na paměti, že tyto internetové stránky mají svá vlastní pravidla ochrany osobních údajů. Při využívání těchto internetových stránek doporučujeme prostudovat si pravidla jejich využívání. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.diatechnika.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.diatechnika.cz. Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (komentáře, zkušenosti) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou. 

4. Cookies 

Tyto stránky využívají dočasné soubory („cookies“), jejichž ukládání na pevný disk počítače může uživatel zamezit příslušným nastavením svého internetového prohlížeče; tyto dočasné soubory lze z počítače rovněž kdykoliv odstranit.   

4. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů 

Přístup na stránky www.diatechnika.cz může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy.

5. Software, ochranné známky 

Tento web je vytvořen na open-source software PrestaShop™, fotografiiích s licencí Pixmac  a dalšími chráněnými autorskými právy. Husqvarna, Diamant Boart, Dimas, Partner, Soff-Cut, Low Vib, Dual Drive Technology, X -Torq, Active Air Filtration, Diagrip, Durastarter, Elgard, Hiperfloor, Hiperguard, Hiperhard, Intelliseal, Redi Lock, Smart Carb, SmartStart jsou zapsané ochranné známky společnosti Husqvarna Group a  jejich společností.     

6. Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.diatechnika.cz, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Podmínky a právní omezení používání internetových stránek www.diatechnika.cz jsou platné od 21.3.2014.